Přihlášení přednášky

Do vedlejšího sálu (150+ osob) si může přihlásit přednášku či case-study kdokoliv. Zároveň je možné si přihlásit také workshop. O finálním programu vedlejšího sálu rozhodují registrovaní účastníci hlasováním. Můžete si přihlásit přednášku o délce 25-45 min (stačí upřesnit až po hlasování) či case-study o délce 10-20 min nebo workshop, který bude probíhat souběžně v menší místnosti (20-25 osob) o délce 45-90 minut. Nezapomeňte na trefný název s lákavou, a zároveň stručnou, anotací (4-6 vět).

Údaje o speakerovi

Údaje o přednášce